Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Viscount Northcliffe


noun
British newspaper publisher (1865-1922)
Syn:
Harmsworth, Alfred Charles William Harmsworth
Instance Hypernyms:
publisher, newspaper publisher


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.