Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
arthropod genus


noun
a genus of arthropods
Hypernyms:
genus
Hyponyms:
Phalangium, genus Phalangium, Chelifer, genus Chelifer, Mastigoproctus,
genus Mastigoproctus, Argiope, genus Argiope, Aranea, genus Aranea, Araneus,
genus Araneus, Latrodectus, genus Latrodectus, Lycosa, genus Lycosa, Ixodes,
genus Ixodes, Dermacentor, genus Dermacentor, Trombicula, genus Trombicula, Sarcoptes,
genus Sarcoptes, Panonychus, genus Panonychus, Scutigerella, genus Scutigerella, Scutigera,
genus Scutigera, Geophilus, genus Geophilus, Limulus, genus Limulus, Tachypleus,
genus Tachypleus, genus Architeuthis, Menippe, genus Menippe, Cancer, genus Cancer,
Portunus, genus Portunus, Ovalipes, genus Ovalipes, Callinectes, genus Callinectes,
Uca, genus Uca, Pinnotheres, genus Pinnotheres, Paralithodes, genus Paralithodes,
Maja, genus Maja, Maia, genus Maia, Macrocheira, genus Macrocheira,
Homarus, genus Homarus, Nephrops, genus Nephrops, Palinurus, genus Palinurus,
Astacus, genus Astacus, Cambarus, genus Cambarus, Pagurus, genus Pagurus,
Crangon, genus Crangon, Palaemon, genus Palaemon, Peneus, genus Peneus,
Mysis, genus Mysis, Praunus, genus Praunus, genus Squilla, Armadillidium,
genus Armadillidium, Oniscus, genus Oniscus, Porcellio, genus Porcellio, Orchestia,
genus Orchestia, Caprella, genus Caprella, Cyamus, genus Cyamus, genus Daphnia,
Artemia, genus Artemia, Chirocephalus, genus Chirocephalus, Triops, genus Triops,
genus Cyclops, Balanus, genus Balanus, Lepas, genus Lepas, genus Peripatus,
Plicatoperipatus, genus Plicatoperipatus, Peripatopsis, genus Peripatopsis, Adalia, genus Adalia,
Epilachna, genus Epilachna, Hippodamia, genus Hippodamia, Rodolia, genus Rodolia,
genus Vedalia, Brachinus, genus Brachinus, genus Calosoma, Monochamus, genus Monochamus,
Leptinotarsa, genus Leptinotarsa, genus Scarabaeus, Popillia, genus Popillia, Anomala,
genus Anomala, Melolontha, genus Melolontha, Macrodactylus, genus Macrodactylus, Cetonia,
genus Cetonia, Pyrophorus, genus Pyrophorus, Anthonomus, genus Anthonomus, Scolytus,
genus Scolytus, Dendroctonus, genus Dendroctonus, Tribolium, genus Tribolium, Bruchus,
genus Bruchus, Acanthoscelides, genus Acanthoscelides, Sitophylus, genus Sitophylus, Pediculus,
genus Pediculus, Phthirius, genus Phthirius, Phthirus, genus Phthirus, Menopon,
genus Menopon, Pulex, genus Pulex, Ctenocephalides, genus Ctenocephalides, Tunga,
genus Tunga, Echidnophaga, genus Echidnophaga, Mayetiola, genus Mayetiola, Musca,
genus Musca, genus Glossina, Calliphora, genus Calliphora, Lucilia, genus Lucilia,
Sarcophaga, genus Sarcophaga, Gasterophilus, genus Gasterophilus, Cuterebra, genus Cuterebra,
Dermatobia, genus Dermatobia, Oestrus, genus Oestrus, Hypoderma, genus Hypoderma,
Rhagoletis, genus Rhagoletis, Ceratitis, genus Ceratitis, genus Drosophila, Philophylla,
genus Philophylla, Hippobosca, genus Hippobosca, Melophagus, genus Melophagus, Haematobia,
genus Haematobia, Aedes, genus Aedes, Anopheles, genus Anopheles, Culex,
genus Culex, Ceratopogon, genus Ceratopogon, Chironomus, genus Chironomus, Phlebotomus,
genus Phlebotomus, genus Sciara, Simulium, genus Simulium, Apis, genus Apis,
Xylocopa, genus Xylocopa, Bombus, genus Bombus, Psithyrus, genus Psithyrus,
genus Andrena, nomia, genus Nomia, Megachile, genus Megachile, Anthidium,
genus Anthidium, Vespa, genus Vespa, Vespula, genus Vespula, Polistes,
genus Polistes, Eumenes, genus Eumenes, Sceliphron, genus Sceliphron, Sphecius,
genus Sphecius, Cynips, genus Cynips, Amphibolips, genus Amphibolips, Andricus,
genus Andricus, Chalcis, genus Chalcis, Fenusa, genus-Fenusa, Monomorium,
genus Monomorium, Camponotus, genus Camponotus, Solenopsis, genus Solenopsis, Formica,
genus Formica, Myrmecia, genus Myrmecia, Polyergus, genus Polyergus, Termes,
genus Termes, Reticulitermes, genus Reticulitermes, Mastotermes, genus Mastotermes, Kalotermes,
genus Kalotermes, Cryptotermes, genus Cryptotermes, Locusta, genus Locusta, Melanoplus,
genus Melanoplus, Microcentrum, genus Microcentrum, Anabrus, genus Anabrus, Stenopelmatus,
genus Stenopelmatus, Acheta, genus Acheta, Oecanthus, genus Oecanthus, genus Diapheromera,
Phyllium, genus Phyllium, Blatta, genus Blatta, Periplaneta, genus Periplaneta,
Blattella, genus Blattella, Blaberus, genus Blaberus, Cryptocercus, genus Cryptocercus,
genus Mantis, Poecilocapsus, genus Poecilocapsus, Lygus, genus Lygus, Blissus,
genus Blissus, Anasa, genus Anasa, Leptoglossus, genus Leptoglossus, Cimex,
genus Cimex, Notonecta, genus Notonecta, Nepa, genus Nepa, Ranatra,
genus Ranatra, Corixa, genus Corixa, Gerris, genus Gerris, Triatoma,
genus Triatoma, Arilus, genus Arilus, Dysdercus, genus Dysdercus, Aleyrodes,
genus Aleyrodes, Dialeurodes, genus Dialeurodes, Trialeurodes, genus Trialeurodes, Bemisia,
genus Bemisia, genus Coccus, Aspidiotus, genus Aspidiotus, Dactylopius, genus Dactylopius,
Pseudococcus, genus Pseudococcus, Planococcus, genus Planococcus, Aphis, genus Aphis,
Eriosoma, genus Eriosoma, Prociphilus, genus Prociphilus, Adelges, genus Adelges,
Pineus, genus Pineus, Phylloxera, genus Phylloxera, genus Cicada, Tibicen,
genus Tibicen, Magicicada, genus Magicicada, Philaenus, genus Philaenus, Aphrophora,
genus Aphrophora, Liposcelis, genus Liposcelis, Trogium, genus Trogium, Myrmeleon,
genus Myrmeleon, Corydalus, genus Corydalus, Corydalis, genus Corydalis, Sialis,
genus Sialis, Lepisma, genus Lepisma, Thermobia, genus Thermobia, Frankliniella,
genus Frankliniella, genus Thrips, Forficula, genus Forficula, Nymphalis, genus Nymphalis,
Vanessa, genus Vanessa, Limenitis, genus Limenitis, Polygonia, genus Polygonia,
Spyeria, genus Spyeria, Argynnis, genus Argynnis, Apatura, genus Apatura,
Inachis, genus Inachis, Danaus, genus Danaus, Pieris, genus Pieris,
Lycaena, genus Lycaena, Strymon, genus Strymon, genus Tortrix, Homona,
genus Homona, Argyrotaenia, genus Argyrotaenia, Carpocapsa, genus Carpocapsa, Lymantria,
genus Lymantria, Euproctis, genus Euproctis, Paleacrita, genus Paleacrita, Alsophila,
genus Alsophila, Pyralis, genus Pyralis, Galleria, genus Galleria, Pyrausta,
genus Pyrausta, Anagasta, genus Anagasta, Ephestia, genus Ephestia, Cadra,
genus Cadra, Tinea, genus Tinea, Tineola, genus Tineola, Trichophaga,
genus Trichophaga, Gelechia, genus Gelechia, Sitotroga, genus Sitotroga, Phthorimaea,
genus Phthorimaea, Noctua, genus Noctua, Catacala, genus Catacala, Cerapteryx,
genus Cerapteryx, Heliothis, genus Heliothis, Chorizagrotis, genus Chorizagrotis, Pseudaletia,
genus Pseudaletia, Spodoptera, genus Spodoptera, Manduca, genus Manduca, Acherontia,
genus Acherontia, Bombyx, genus Bombyx, Saturnia, genus Saturnia, Eacles,
genus Eacles, Actias, genus Actias, Hyalophora, genus Hyalophora, Samia,
genus Samia, Automeris, genus Automeris, Antheraea, genus Antheraea, Atticus,
genus Atticus, Callimorpha, genus Callimorpha, Lasiocampa, genus Lasiocampa, Malacosoma,
genus Malacosoma, Hyphantria, genus Hyphantria, Loxostege, genus Loxostege
Member Holonyms:
Animalia, kingdom Animalia, animal kingdom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.