Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
bobcatnoun
small lynx of North America
Syn:
bay lynx, Lynx rufus
Hypernyms:
lynx, catamount

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bobcat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.