Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
epic poetry


noun
poetry celebrating the deeds of some hero
Syn:
heroic poetry
Hypernyms:
poetry, poesy, verse


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.