Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
family Clupeidae


noun
herrings;
shad;
sardines;
etc.
Syn:
Clupeidae
Hypernyms:
fish family
Member Holonyms:
Isospondyli, order Isospondyli
Member Meronyms:
clupeid fish, clupeid, Alosa, genus Alosa, Pomolobus,
genus Pomolobus, Brevoortia, genus Brevoortia, Clupea, genus Clupea, Sardina,
genus Sardina, genus Sardinia, Sardinops, genus Sardinops


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.