Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
family Dasypodidae


noun
armadillos
Syn:
Dasypodidae
Hypernyms:
mammal family
Member Holonyms:
Xenarthra, suborder Xenarthra
Member Meronyms:
armadillo, Dasypus, genus Dasypus, Tolypeutes, genus Tolypeutes,
genus Cabassous, Euphractus, genus Euphractus, Priodontes, genus Priodontes, Chlamyphorus,
genus Chlamyphorus, Burmeisteria, genus Burmeisteria


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.