Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
fish genus


noun
any of various genus of fish
Hypernyms:
genus
Hyponyms:
Cyprinus, genus Cyprinus, Abramis, genus Abramis, Tinca,
genus Tinca, Leuciscus, genus Leuciscus, Notropis, genus Notropis, Notemigonus,
genus Notemigonus, Rutilus, genus Rutilus, Scardinius, genus Scardinius, Phoxinus,
genus Phoxinus, Gobio, genus Gobio, Carassius, genus Carassius, Electrophorus,
genus Electrophorus, Catostomus, genus Catostomus, Ictiobus, genus Ictiobus, Hypentelium,
genus Hypentelium, Maxostoma, genus Maxostoma, Fundulus, genus Fundulus, genus Rivulus,
Jordanella, genus Jordanella, Xyphophorus, genus Xyphophorus, Lebistes, genus Lebistes,
Gambusia, genus Gambusia, Platypoecilus, genus Platypoecilus, Mollienesia, genus Mollienesia,
Holocentrus, genus Holocentrus, genus Anomalops, Krypterophaneron, genus Krypterophaneron, Photoblepharon,
genus Photoblepharon, Zeus, genus Zeus, Capros, genus Capros, Antigonia,
genus Antigonia, Fistularia, genus Fistularia, Gasterosteus, genus gasterosteus, Syngnathus,
genus Syngnathus, Cosmocampus, genus Cosmocampus, Hippocampus, genus Hippocampus, Aulostomus,
genus Aulostomus, Petromyzon, genus Petromyzon, Myxine, genus Myxine, genus Eptatretus,
Myxinikela, genus Myxinikela, genus Chimaera, Hexanchus, genus Hexanchus, Lamna,
genus Lamna, Isurus, genus Isurus, Carcharodon, genus Carcharodon, Cetorhinus,
genus Cetorhinus, Alopius, genus Alopius, Orectolobus, genus Orectolobus, Ginglymostoma,
genus Ginglymostoma, Carcharias, genus Carcharias, Odontaspis, genus Odontaspis, Rhincodon,
genus Rhincodon, Carcharhinus, genus Carcharhinus, Negaprion, genus Negaprion, Prionace,
genus Prionace, Galeocerdo, genus Galeocerdo, Galeorhinus, genus Galeorhinus, Mustelus,
genus Mustelus, Triaenodon, genus Triaenodon, Squalus, genus Squalus, Sphyrna,
genus Sphyrna, Squatina, genus Squatina, Pristis, genus Pristis, Dasyatis,
genus Dasyatis, Gymnura, genus Gymnura, Aetobatus, genus Aetobatus, Rhinoptera,
genus Rhinoptera, genus Manta, Mobula, genus Mobula, Raja, genus Raja,
Latimeria, genus Latimeria, genus Ceratodus, Neoceratodus, genus Neoceratodus, Silurus,
genus Silurus, Malopterurus, genus Malopterurus, Ameiurus, genus Ameiurus, Ictalurus,
genus Ictalurus, Pylodictus, genus Pylodictus, Arius, genus Arius, Gadus,
genus Gadus, Merlangus, genus Merlangus, Lota, genus Lota, Melanogrammus,
genus Melanogrammus, Pollachius, genus Pollachius, Merluccius, genus Merluccius, Urophycis,
genus Urophycis, Molva, genus Molva, Brosmius, genus Browmius, Anguilla,
genus Anguilla, Gonorhynchus, genus Gonorhynchus, Alosa, genus Alosa, Pomolobus,
genus Pomolobus, Brevoortia, genus Brevoortia, Clupea, genus Clupea, Sardina,
genus Sardina, genus Sardinia, Sardinops, genus Sardinops, Engraulis, genus Engraulis,
Salmo, genus Salmo, Oncorhynchus, genus Oncorhynchus, Salvelinus, genus Salvelinus,
Coregonus, genus Coregonus, Prosopium, genus Prosopium, Osmerus, genus Osmerus,
Mallotus, genus Mallotus, genus Tarpon, Elops, genus Elops, Albula,
genus Albula, Argentina, genus Argentina, Alepisaurus, genus Alepisaurus, Scleropages,
genus Scleropages, Lampris, genus Lampris, Trachipterus, genus Trachipterus, Reglaecus,
genus Regalecus, Lophius, genus Lophius, Scomberesox, genus Scomberesox, Scombresox,
genus Scombresox, Ophiodon, genus Ophiodon, Anabas, genus Anabas, Perca,
genus Perca, Stizostedion, genus Stizostedion, Percina, genus Percina, Centropomus,
genus Centropomus, Lates, genus Lates, Esox, genus Esox, Pomoxis,
genus Pomoxis, Lepomis, genus Lepomis, Ambloplites, genus Ambloplites, Micropterus,
genus Micropterus, Morone, genus Morone, Synagrops, genus Synagrops, Centropristis,
genus Centropristis, Roccus, genus Roccus, Polyprion, genus Polyprion, Serranus,
genus Serranus, Epinephelus, genus Epinephelus, Paranthias, genus Paranthias, Mycteroperca,
genus Mycteroperca, Rypticus, genus Rypticus, Hipsurus, genus Hipsurus, Priacanthus,
genus Priacanthus, Apogon, genus Apogon, Astropogon, genus Astropogon, Lopholatilus,
genus Lopholatilus, Pomatomus, genus Pomatomus, Rachycentron, genus Rachycentron, Echeneis,
genus Echeneis, Remilegia, genus Remilegia, Caranx, genus Caranx, Elagatis,
genus Elagatis, Oligoplites, genus Oligoplites, Alectis, genus Alectis, Selene,
genus Selene, Seriola, genus Seriola, Trachinotus, genus Trachinotus, Naucrates,
genus Naucrates, Trachurus, genus Trachurus, Selar, genus Selar, Decapterus,
genus Decapterus, Brama, genus Brama, Hemigrammus, genus Hemigrammus, Paracheirodon,
genus Paracheirodon, Serrasalmus, genus Serrasalmus, Tilapia, genus Tilapia, Lutjanus,
genus Lutjanus, Ocyurus, genus Ocyurus, Haemulon, genus Haemulon, Anisotremus,
genus Anisotremus, Orthopristis, genus Orthopristis, Pagrus, genus Pagrus, Pagellus,
genus Pagellus, Archosargus, genus Archosargus, Lagodon, genus Lagodon, Calamus,
genus Calamus, Chrysophrys, genus Chrysophrys, Stenotomus, genus Stenotomus, Equetus,
genus Equetus, Bairdiella, genus Bairdiella, Sciaenops, genus Sciaenops, Sciaena,
genus Sciaena, Micropogonias, genus Micropogonias, Umbrina, genus Umbrina, Menticirrhus,
genus Menticirrhus, Genyonemus, genus Genyonemus, Seriphus, genus Seriphus, Cynoscion,
genus Cynoscion, Mullus, genus Mullus, Mulloidichthys, genus Mulloidichthys, Mugil,
genus Mugil, Atherinopsis, genus Atherinopsis, Sphyraena, genus Sphyraena, Kyphosus,
genus Kyphosus, Chaetodipterus, genus Chaetodipterus, genus Chaetodon, Pomacanthus, genus Pomacanthus,
Pomacentrus, genus Pomacentrus, Amphiprion, genus Amphiprion, Abudefduf, genus Abudefduf,
Achoerodus, genus Achoerodus, Lachnolaimus, genus Lachnolaimus, Halicoeres, genus Halicoeres,
Thalassoma, genus Thalassoma, Hemipteronatus, genus Hemipteronatus, Tautoga, genus Tautoga,
Tautogolabrus, genus Tautogolabrus, Polydactylus, genus Polydactylus, Blennius, genus Blennius,
Scartella, genus Scartella, Chaenopsis, genus Chaenopsis, Pholis, genus Pholis,
Lumpenus, genus Lumpenus, Cryptacanthodes, genus Cryptacanthodes, Anarhichas, genus Anarhichas,
Zoarces, genus Zoarces, Gymnelis, genus Gymnelis, Macrozoarces, genus Macrozoarces,
Ammodytes, genus Ammodytes, Periophthalmus, genus Periophthalmus, Toxotes, genus Toxotes,
Acanthurus, genus Acanthurus, Gempylus, genus Gempylus, Lepidocybium, genus Lepidocybium,
Scomber, genus Scomber, Acanthocybium, genus Acanthocybium, Scomberomorus, genus Scomberomorus,
Thunnus, genus Thunnus, Sarda, genus Sarda, Euthynnus, genus Euthynnus,
Katsuwonus, genus Katsuwonus, Xiphias, genus Xiphias, Istiophorus, genus Istiophorus,
Makaira, genus Makaira, Tetrapturus, genus Tetrapturus, Luvarus, genus Luvarus,
Poronotus, genus Poronotus, genus Palometa, Paprilus, genus Paprilus, Psenes,
genus Psenes, Ariomma, genus Ariomma, Tetragonurus, genus Tetragonurus, Hyperoglyphe,
genus Hyperoglyphe, Gobiesox, genus Gobiesox, Lobotes, genus Lobotes, Gerres,
genus Gerres, Eucinostomus, genus Eucinostomus, Sillago, genus Sillago, Amia,
genus Amia, Polyodon, genus Polyodon, Psephurus, genus Psephurus, Acipenser,
genus Acipenser, Lepisosteus, genus Lepisosteus, Scorpaena, genus Scorpaena, Pterois,
genus Pterois, Synanceja, genus Synanceja, Sebastodes, genus Sebastodes, Cottus,
genus Cottus, Hemitripterus, genus Hemitripterus, Myxocephalus, genus Myxocephalus, Cyclopterus,
genus Cyclopterus, Liparis, genus Liparis, Agonus, genus Agonus, Aspidophoroides,
genus Aspidophoroides, Hexagrammos, genus Hexagrammos, Oxylebius, genus Oxylebius, Triga,
genus Triga, Prionotus, genus Prionotus, Peristedion, genus Peristedion, Dactylopterus,
genus Dactylopterus, Balistes, genus Balistes, Monocanthus, genus Monocanthus, Lactophrys,
genus Lactophrys, Diodon, genus Diodon, Chilomycterus, genus Chilomycterus, genus Mola,
Pleuronectes, genus Pleuronectes, Platichthys, genus Platichthys, Limanda, genus Limanda,
Pseudopleuronectes, genus Pseudopleuronectes, Microstomus, genus Microstomus, Hippoglossoides, genus Hippoglossoides,
Hippoglossus, genus Hippoglossus, Paralichthys, genus Paralichthys, Etropus, genus Etropus,
Citharichthys, genus Citharichthys, Scophthalmus, genus Scophthalmus, Psetta, genus Psetta,
Solea, genus Solea, Parophrys, genus Parophrys, Psettichthys, genus Psettichthys,
Trinectes, genus Trinectes
Member Holonyms:
Vertebrata, subphylum Vertebrata, Craniata, subphylum Craniata


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.