Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
gay lib


noun
the movement aimed at liberating homosexuals from legal or social or economic oppression
Syn:
gay liberation movement
Hypernyms:
campaign, cause, crusade, drive, movement, effort


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.