Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Fragaria


noun
strawberries
Syn:
Fragaria
Hypernyms:
rosid dicot genus
Member Holonyms:
Rosaceae, family Rosaceae, rose family
Member Meronyms:
strawberry, garden strawberry, cultivated strawberry, Fragaria ananassa, wild strawberry,
wood strawberry, Fragaria vesca, beach strawberry, Chilean strawberry, Fragaria chiloensis, Virginia strawberry,
scarlet strawberry, Fragaria virginiana


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.