Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Paris


noun
sometimes placed in subfamily Trilliaceae
Syn:
Paris
Hypernyms:
plant genus
Member Holonyms:
Liliaceae, family Liliaceae, lily family
Member Meronyms:
herb Paris, Paris quadrifolia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.