Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Pomacentrus


noun
type genus of the Pomacentridae: damselfishes
Syn:
Pomacentrus
Hypernyms:
fish genus
Member Holonyms:
Pomacentridae, family Pomacentridae
Member Meronyms:
beaugregory, Pomacentrus leucostictus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.