Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
hydraulic transmission


noun
a transmission that depends on a hydraulic system
Syn:
hydraulic transmission system
Hypernyms:
transmission, transmission system, hydraulic system


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.