Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
immunoglobulin E


noun
one of the five major classes of immunoglobulins;
present primarily in the skin and mucous membranes
Syn:
IgE
Hypernyms:
immunoglobulin, Ig, immune serum globulin, immune gamma globulin, immune globulin
Hyponyms:
reagin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.