Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
insurrectionary


adjective
of or relating to or given to insurrection
Syn:
insurrectional
Pertains to noun:
insurrection, insurrection (for: insurrectional)
Derivationally related forms:
insurrection, insurrection (for: insurrectional)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.