Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
muskrat fur


noun
the brown fur of a muskrat
Syn:
muskrat
Hypernyms:
fur, pelt
Hyponyms:
hudson seal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.