Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
photochemical reaction


noun
a chemical reaction produced by the action of light (Freq. 2)
Hypernyms:
chemical reaction, reaction
Hyponyms:
light reaction


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.