Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
selective service


noun
compulsory military service
Syn:
conscription, muster, draft
Derivationally related forms:
draft (for: draft), muster (for: muster), conscript (for: conscription)
Topics:
military, armed forces, armed services, military machine, war machine
Hypernyms:
mobilization, mobilisation, militarization, militarisation
Hyponyms:
levy, levy en masse


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.