Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
social process


noun
a process involved in the formation of groups of persons
Hypernyms:
human process
Hyponyms:
assimilation, absorption, civilization, civilisation, decentralization,
decentalisation, denazification, de-Nazification, destalinization, de-Stalinization, destalinisation,
de-Stalinisation, marginalization, marginalisation, Nazification, peace process, professionalization,
professionalisation, Stalinization, Stalinisation, urbanization, urbanisation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.