Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
writing style


noun
a style of expressing yourself in writing
Syn:
literary genre, genre
Hypernyms:
expressive style, style
Hyponyms:
drama, prose, form, poetry, poesy, verse


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.