Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
xiI - noun
the 14th letter of the Greek alphabet
Hypernyms:
letter, letter of the alphabet, alphabetic character
Member Holonyms:
Greek alphabet

II - adjective
being one more than ten
Syn:
eleven, 11
Similar to:
cardinal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.