Recent Searchs...
tureen talus sarcenet actin patience tame protoarchaeology decimeter lygaeid sớm mai flourish indeliberate mda tameness grotty bah nông trường tammy cellaret short-dated mental age participial tan molotov cocktail tana heliochromy liêm chính jazz krauthead yank 案飯 christmas mohammed reza pahlevi tank town gà mái mơ compactness clamminess 菩提 tanna rust fungus batoko palm tannin louis bleriot maceration school newspaper taoist unimpressive tình thế đường đạn zif 严禁
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.