Recent Searchs...
chiến dịch judgement by default bilobate chiến hào chivy atlantic sea bream cliftonia monophylla chiến hạm blue skullcap chiến hữu tailboard chiến khu chiliastic chiến lũy leaner chiến lược chiến lợi phẩm chiến sĩ genus argonauta chiến thuật expel chiến thuyền deportment chiến trường ullage chiến tranh peliosis chiến tuyến jargonelle vomir chiếu bóng colossi delimitation chiếu cố foreign aid chi chít chia cắt lime chia rẽ đổ chia sẻ chim chuột blusher chinh phục abject dress code lay off choáng lộn daemonic fenestella wine bucket
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.