Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devil-worship
devil-worship
['devl,wə:∫ip]
danh từ
sự sùng bái ma quỷ, sự thờ cúng ma quỷ


/'devl,wə:ʃip/

danh từ
sự sùng bái ma quỷ, sự thờ cúng ma quỷ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "devil-worship"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.