Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Diomedeidae


noun
albatrosses
Syn:
family Diomedeidae
Hypernyms:
bird family
Member Holonyms:
Procellariiformes, order Procellariiformes
Member Meronyms:
albatross, mollymawk, genus Diomedea


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.