Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hot cockles
hot+cockles
['hɔt'kɔklz]
danh từ số nhiều
(sử học) trò chơi bịt mắt đoán xem người vỗ vào mình là ai


/'hɔt'kɔklz/

danh từ số nhiều
(sử học) trò chơi bịt mắt đoán người người vỗ vào mình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.