Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
internationalization
internationalization
['intə,næ∫nəlai'zei∫n]
Cách viết khác:
internationalisation
['intə,næ∫nəlai'zei∫n]
danh từ
sự quốc tế hoá


/'intə,næʃnəlai'zeiʃn/

danh từ
sự quốc tế hoá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.