Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngang bằng


countersunk
flush
 • công tắc ngang bằng: flush switch
 • hoàn toàn ngang bằng: flush
 • làm ngang bằng: flush
 • ngang bằng phải: flush right
 • ngang bằng trái: flush left
 • sự liên kết ngang bằng: flush interconnection
 • recessed
  straight
  bít ngang bằng chẵn lẻ thấp
  Parity Low (bit) (PL)
  cảng bốc xếp ngang bằng
  ro-ro port
  hệ thống bốc xếp hàng kiểu ngang bằng
  rol-on roll-off system (ro-ro system)
  ngày dịch vụ truy nhập ngang bằng
  Equal Access Service Date (EASD)
  ngang bằng chẵn lẻ xen bit
  Bit Interleaved Parity (BIP)
  ngang bằng lẻ
  Parity Odd (PO)
  sự (tạo) liên kết ngang bằng bức xạ
  radiation cross-linking
  sự bay ngang bằng
  level flight
  sự làm ngang bằng khối xây
  brickwork courses alignment
  sự phân loại ngang bằng
  screen sizing
  tàu bốc xếp kiểu ngang bằng
  rol-on roll-off ship (ro-ro ship)
  tàu bốc xếp kiểu ngang bằng
  rol-on roll-off vessel (ro-ro vessel)
  thanh giằng ngang bằng gỗ
  timber walling strips  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.