Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overconfidence
danh từ
sự quá tin, cả tinoverconfidence
['ouvə 'kɔnfidəns]
danh từ
sự quá tin, cả tinGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.