Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
part load


    Chuyên ngành kinh tế
hàng chở không đầy xe
    Chuyên ngành kỹ thuật
hàng đóng gói
phần trọng lượng
    Lĩnh vực: ô tô
một phần tải trọng
tải bộ phận
tải trọng bộ phận


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.