Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
saucy


/'sɔ:si/

tính từ

hỗn xược, láo xược

(từ lóng) hoạt bát, lanh lợi; bảnh, bốp


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "saucy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.