Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sewing-machine
sewing-machine
['souiη mə'∫i:n]
danh từ
máy may, máy khâu


/'souiɳmə,ʃi:n/

danh từ
máy khâu

Related search result for "sewing-machine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.