Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smokeless
smokeless
['smouklis]
danh từ
không khói (cháy có ít khói, hoặc không có khói)
không bị khói (nơi không để khói toả ra..)


/'smouklis/

danh từ
không có khói

Related search result for "smokeless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.