Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spotted
spotted
['spɔtid]
tính từ
có vết, lốm đốm, có đốm; khoang, vá (chó...)
bị làm nhơ, bị ố bẩn


/'spɔtid/

tính từ
lốm đốm, có đốm; khoang, vá (chó...)
bị làm nhơ, bị ố bẩn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spotted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.