Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sultry
sultry
['sʌltri]
tính từ
oi bức, ngột ngạt (thời tiết, khí hậu..)
nóng nảy (tính tình)
đầy nhục cảm; đẹp một cách bí hiểm và xác thịt (về một người đàn bà và vẻ mặt của chị ta)
a sultry smile
một nụ cười đầy nhục cảm


/'sʌltri/

tính từ
oi bức, ngột ngạt (thời tiết)
nóng nảy (tính tình)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sultry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.