Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thần tốcadj
at lightening speed

[thần tốc]
tính từ
at lightening speed
giddy/dizzy speed, terrific speedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.