Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unappealable
unappealable
[,ʌnə'pi:ləbl]
tính từ
(pháp lý) không chống án được


/'ʌnə'pi:ləbl/

tính từ
(pháp lý) không chống án được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.