Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inexpensive
inexpensive
[,iniks'pensiv]
tính từ
không đắt, rẻ


/,iniks'pensiv/

tính từ
không đắt, rẻ

Related search result for "inexpensive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.