Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Iranian language


noun
the modern Persian language spoken in Iran
Syn:
Iranian
Derivationally related forms:
Iranian (for: Iranian)
Hypernyms:
Indo-Iranian, Indo-Iranian language
Hyponyms:
Avestan, Zend, Gathic, Persian, Farsi,
Dari, Dari Persian, Tajiki, Tajik, Tadzhik, Kurdish,
Balochi, Baluchi, Pahlavi, Pehlevi, Pashto, Pashtu,
Paxto, Afghani, Afghan, Ossete, Scythian


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.