Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kepi
kepi
['kepi]
danh từ
mũ kê-pi


/'kepi/

danh từ
mũ kê-pi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "kepi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.