Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
khám bệnh


(y học) consultation; visite
Phòng khám bệnh
salle de consultation
Khám bệnh tại nhà
visite à domicileGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.