Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
lăm le


s'apprêter à; être sur le point
Bố nó vừa đi khỏi, nó đã lăm le đi đá bóng
à peine son père sorti, il s'apprête à aller jouer au football
convoiter
Lăm le người đẹp
convoiter une belle femmeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.