Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
lộ


1 dt. Con đường lớn: con lộ đá Xe chạy trên lộ như mắc cửi.

2 đgt. Phô bày ra, để cho người ngoài biết được: lộ bí mật lộ diện lộ hầu.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.