Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
labor pains


noun
a regularly recurrent spasm of pain that is characteristic of childbirth
Syn:
birth pangs, labour pains
Hypernyms:
pang


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.