Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Lamna nasus


noun
voracious pointed-nose shark of northern Atlantic and Pacific
Syn:
porbeagle
Hypernyms:
mackerel shark
Member Holonyms:
Lamna, genus Lamna


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.