Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
lang bang


errant; vagabond
Người đi lang bang
voyaguer errant
Cuộc sống lang bang
vie vagabonde
frivole
Tính lang bang
caractère frivoleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.