Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
laughing gull


noun
small black-headed European gull
Syn:
blackcap, pewit, pewit gull, Larus ridibundus
Hypernyms:
gull, seagull, sea gull
Member Holonyms:
Larus, genus Larus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.