Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
lesser spearwort


noun
semiaquatic Eurasian perennial crowfoot with leaves shaped like spears;
naturalized in New Zealand
Syn:
Ranunculus flammula
Hypernyms:
marsh plant, bog plant, swamp plant
Member Holonyms:
Ranunculus, genus Ranunculus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.