Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Lir


noun
the sea personified;
father of Manannan;
corresponds to Welsh Llyr
Syn:
Ler
Regions:
Ireland, Hibernia, Emerald Isle
Hypernyms:
Celtic deity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.