Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ma mennoun
the demon of drunkeness

[ma men]
demon of alcohol/drunkenness; demon drink; heavy drinker; dipsomaniacGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.