Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mail-boat
mail-boat
['meil'bout]
danh từ
tàu thủy chở thư từ


/'meilbout/

danh từ
tàu thư (tàu biển)

Related search result for "mail-boat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.