Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Mammoth Cave National Park


noun
a national park in Kentucky having a large cavern and an underground river
Instance Hypernyms:
national park
Part Holonyms:
Kentucky, Bluegrass State, KY


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.